ഉമ്മുക്കുല്‍സൂന്റെ വീട്

ഉമ്മുക്കുല്‍സൂന്റെ വീട്
  • ISBN: 978-93-8275-783-2
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം : 2015
  • വിഭാഗം: കഥാ സമാഹാരം
  • പുസ്തക ഘടന: 140 താളുകള്‍
  • പ്രസാധന വിവരങ്ങള്‍ :
        വാല്യം. 1. സൈകതം ബുക്സ്, കോതമംഗലം (2015)

ആമസോണ്‍
കിന്റില്‍ എഡിഷന്‍

ASN: B07K8J39DQ
(click to read )

സ്‌നേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥ, അല്ലെങ്കിൽ സ്‌നേഹം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥ. ഒരു ഉപ്പ സ്വന്തം മകള്‍ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് ഉമ്മുക്കുല്‍സു. മകള്‍ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നായപ്പോള്‍ അത് വില്‍ക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ വീട് വാങ്ങിയവര്‍ ആ പേരുതന്നെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. വിധിയുടെ കളി എന്നു പറയാം അവര്‍ ആ വീടു പണിത വയസ്സനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വീടിന്റെ പേരുകൂടി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വികാരഭരിതനാവുന്നു.

ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങള്‍/നിരൂപണങ്ങള്‍