ഉറങ്ങുന്ന സര്‍പ്പങ്ങള്‍

ഉറങ്ങുന്ന സര്‍പ്പങ്ങള്‍
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം : 1987
  • വിഭാഗം: നോവല്‍
  • പുസ്തക ഘടന: 80 താളുകള്‍
  • പ്രസാധന വിവരങ്ങള്‍ :
        വാല്യം. 1. പൂര്‍ണ്ണപബ്ളിക്കേഷന്‍സ്, കോഴിക്കോട് (1987)

ആമസോണ്‍
കിന്റില്‍ എഡിഷന്‍

ASN: B07K7S7231
(click to read )

ചതഞ്ഞുപോകുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയോട് നിരന്തരം പോരാടി തളര്‍ന്നുപോകുന്നവരുടെ ആത്മനൊമ്പരങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ചേര്‍ത്തുവെക്കുകയാണ് ഹരികുമാര്‍ ഈ നോവലിലൂടെ. ജീവിതക്കാഴ്ചകളുടെ യാദൃച്ഛികതകളെ അസാധാരണമായ വായനാനുഭവമാക്കുന്ന കൃതി. നോവല്‍ വായിക്കാം