നീ എവിടെയാണെങ്കിലും
ലേഖനങ്ങള്‍
 
ആമുഖം
വ്യര്‍ത്ഥമായൊരു രാത്രി
മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്ന്
നീ എവിടെയാണെങ്കിലും
ഒന്നും തിരിച്ചുകൊടുക്കാനാവാതെ
പ്രണയം യാത്രയില്‍
ഒരു വിരുന്നിന്‍റെ ഓര്‍മ്മ
ഒരായിരം നന്ദി ദൈവത്തിന്
ഒരു സുന്ദര സായാഹ്നത്തില്‍
ജാക് ലെമനും ഞാനും
നന്ദിയുടെ സുന്ദരമുഖങ്ങള്‍
ആറ്റിലൊലിച്ചെത്തും ആമ്പലപ്പൂപോലെ
ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ
ഒരു യാത്രയുടെ ഓര്‍മ്മ
അമൂല്യനിധിക്കു വേണ്ടി
തിക്കോടിയന്‍ മാഷ്
ഒരു പ്രതികാരത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മ
ടിങ്കുവും മറ്റും
ഇനി ഇതാവര്‍ത്തിക്കരുത്
വരന്‍ വന്നത് മെഴ്സീഡസ് കാറില്‍
വിന്നി എന്ന കൊച്ചുസുന്ദരി
എന്‍റെ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങള്‍
 
പൊതുവിഷയങ്ങള്‍