പൊതു ലേഖനങ്ങള്‍
 
അമ്മ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു കഥകള്‍
ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയോടൊപ്പം
അല്പം ചൂടും കുറേ പുകയും
ഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്തുനിന്ന്
സി.വി. ശ്രീരാമനെപ്പറ്റി
ഈ കഥാകാരിയെ അവഗണിക്കാനാവില്
അവിചാരിതം
ഗോമന്തകം-ഒരസാധാരണ നോവല്‍
ഗുരുപൂജ ആഗസ്റ്റ് 2006
ഇളം തെന്നല്‍പോലെ ഈ ജീവിതം
ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അതിഥികള്‍
ഇത്തിരി നന്ദി പ്രവാസികളോടുമാവാം
ജാലകത്തില്‍ വിടവ്
ജന്മാന്തരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരു വിളി
കാലം മായ്ചിട്ടില്ലാത്ത കാല്‍പാടുകള്‍
കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്ര
കഥാകൃത്തിന്‍റെ കാവ്യവായന
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
എന്തു ചെയ്യുന്നു
കൊച്ചിയിലെ നഗരസന്ധ്യകള്‍
കൊച്ചുകാര്യങ്ങളുടെ വലിയ വരകള്‍

ഗാന്ധിജി മൂന്നു തലമുറകളിൽ

മലയാളസാഹിത്യവും നവമാധ്യമങ്ങളും
മനസ്സില്‍ ഇന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്‍
മരണത്തിന് ആദരാഞ്ജലി
മരണത്തിനുവേണ്ടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നവര്‍
മുംബൈയില്‍ ഒരജ്ഞാതജീവിതം
മുന്നൂറു തികയുന്ന കല്‍ക്കത്ത
നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍ - 1
നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍ - 2
നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍ - 3
നുറുങ്ങുചിന്തകള്‍ - 4
ഓണം ഇല്ലാതാവുമ്പോള്‍ ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാതാവുന്നു
ഒരെഴുത്തുകാരന്‍റെ സൃഷ്ടി തിരുത്തപ്പെടാമോ?
ഒരു നദിയും കുറേ കഥകളും
ഒരു ശിക്ഷ
പങ്കെടുക്കാന്‍ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു കല്യാണം
പിടിയില്ലാപ്പന്തം
പി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍
പൊന്നാനിയില്‍ ഒരു സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനം
പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി
രണ്ടു കാരണവന്മാരെപ്പറ്റി
സമകാലിക ചെറുകഥ
സംഭവാമി യുഗെ യുഗേ
സ്ത്രീ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭ്രൂണഹത്യ
സുന്ദരികള്‍ മാത്രമല്ല ശക്തരും
തൂക്കിയിട്ട തിരശ്ശീലക്കിരുവശത്തും
തൃശ്ശൂരിലേക്കു വീണ്ടും
ഉറച്ച കാല്‍വെപ്പ്
വെറും പ്രതികരണം മാത്രം
 
ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്‍ ഇടശ്ശേരി - ലേഖനങ്ങള്‍