ഹരികുമാര്‍
സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി
ലേഖനങ്ങള്‍
 
അനുതാപത്തിന്‍റെയും നന്മയുടെയും കഥകള്‍ - സുന്ദര്‍
ആര്‍ദ്രസ്നേഹത്തിന്‍റെ കണ്ണീരുറവകള്‍ -
എന്‍. രാജന്‍
ചെറുകഥയില്‍ ഒരു പുതിയ സ്വരം -
ടി.എന്‍. ജയചന്ദ്രന്‍
ചിരിക്കാനറിയാത്ത കുട്ടികള്‍ -
ഡോ. മിനി പ്രസാദ്

ചെറുകഥയുടെ ഓണച്ചന്ത -
എം.വി. ബെന്നി

ഇളം കാറ്റേല്‍ക്കുംപോലെ, ഇള വെയില്‍..... പി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍

ഇളവെയിലിന്‍റെ സാന്ത്വനം - മാങ്ങോട്ട് കൃഷ്ണകുമാര്‍

ഈ കഥകള്‍ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും - എന്‍. സുഗതന്‍

 ഇതാ കുറച്ച് നല്ല കഥകള്‍ -
പി. ബാലകൃഷ്ണന്‍

ഏതു നഗരത്തിലേയും കഥകള്‍ -
ഡോ. മിനി പ്രസാദ്

ഗ്രന്ഥ നിരൂപണം -
ഡോ. കെ.എ. വാസുക്കുട്ടന്‍

ഹരികുമാറിന്‍റെ രണ്ടു കഥകള്‍ -
ഡോ. എം. ലീലാവതി

ഹരികുമാറിന്‍റെ കഥകള്‍ -
എം.കെ. ഹരികുമാര്‍

ഹരികുമാറിന്‍റെ കഥകള്‍ -
കടത്തനാട്ട് നാരായണന്‍

ഹരികുമാറുമായി അഭിമുഖം -
വി.കെ. ഹരിദാസ്

ഹരികുമാറുമായി അഭിമുഖം -
ചേതന, പൂന

ഹൃദ്യമായ ജീവിതചിത്രങ്ങള്‍ -
ഡോ. ഇന്ദിര ബാലചന്ദ്രന്‍

ജീവിതത്തിന്‍റെ അടയാളങ്ങള്‍ -
ഡോ. ഉണ്ണി ആമപ്പാറക്കല്‍

ജ്ഞാനിയായ വിധേയന്‍ -
എന്‍. ശശിധരന്‍

കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ കഥകള്‍ - ഡോ. ഗീത ജെയിംസ്

കഥനകഥയിലെ ആപേക്ഷികത -
ഡോ. സി.ആര്‍. സുശീലാദേവി

കവിതയോടടുക്കുന്ന നോവല്‍ -
പി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്ഡ് 88 - വി.യു സുരേന്ദ്രന്‍

 
ലേഖനങ്ങള്‍ 2 ലേക്ക് >>>>>>>