നാടകം
 
സംവിധായകനെത്തേടി
ഒരു കഥാപാത്രം
 
ചെറുകഥകള്‍
നോവലുകള്‍